สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผนึกสมาชิก 92 บริษัท ดูแลคนพิการ สร้างรายได้ยั่งยืน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผนึกสมาชิก 92 บริษัท ช่วยดูแลคนพิการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาประเทศ

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทยมุ่งมั่นในการผลักดันการลดความเหลื่อมล้ำ โดยส่งเสริมคนพิการทั้งในด้านอาชีพและการจ้างงานคนพิการให้มีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองมาประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled หรือ โอกาสเพื่อเพื่อน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรคนพิการผ่านโมเดล 1 บริษัท ดูแล 1 องค์กรคนพิการ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการครั้งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยเหลือ ลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ให้กับคนพิการ ด้วยการเปิดโอกาสการจ้างงานและสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการที่มีศักยภาพและความสามารถให้ได้กลับเข้าสู่สังคม การสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับองค์กรคนพิการ เป็นต้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา เราได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่าง สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำโดย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทั้งนี้สมาชิกของสมาคมฯ จำนวนทั้งสิ้น 92 บริษัท ซึ่งต่างมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จะร่วมกันขยายผลตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ประกอบด้วย
เปิดโอกาสด้านการจ้างงาน และสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่คนพิการที่มีศักยภาพได้กลับเข้าสู่สังคม มีอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระของสังคมเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผนึกสมาชิก 92 บริษัท ดูแลคนพิการ สร้างรายได้ยั่งยืน
ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ด้วยการพัฒนาและยกระดับสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการดังกล่าว

พร้อมกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคให้กว้างขึ้น ด้วยการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผ่านร้านค้าของสมาชิกในสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเสริมสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืนด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มา Recycle และ Upcycle สร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า โดยการเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ซึ่งช่วยทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับตัวอย่างโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการของสมาชิกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย อาทิ โลตัส มีการนำรถเข็นช็อปปิ้งที่ไม่ใช้แล้วนำมาดัดแปลง-ซ่อมแซมเป็นรถเข็นสำหรับคนพิการ, กลุ่มบีเจซี เชิญชวนลูกค้าบริจาคกระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียมเพื่อผลิตเป็นขาเทียมภายใต้มูลนิธิขาเทียมฯ ในโครงการ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน, กลุ่มเซ็นทรัล ได้เปิด ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อคนพิการ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี

โดยจ้างงานคนพิการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ call center เพื่อรับโทรศัพท์จากลูกค้า และโครงการจ้างเหมาบริการช่างซ่อมรถวีลแชร์โดยช่างคนพิการด้วยการนำวีลแชร์เก่ามาซ่อมแซมเป็นรถวีลแชร์ใหม่ให้แก่คนพิการ นอกจากนี้สมาชิกของสมาคมฯ ยังได้รวมพลังกับภาครัฐเชิญชวนร่วมกันรีไซเคิล-อัพไซเคิลขยะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการอีกด้วย.

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : crescentcity95531.com