จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เชิญประชุม ส.ส. ใหม่ ประชาธิปัตย์ 2 ก.ค. นี้ ซึ่งก็จะเป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากที่ กกต.ได้รับรอง ส.ส. เชื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ไร้ปัญหาเป็นไปตามกติกา ข้อบังคับพรรค

จุรินทร์ นัดถก ส.ส. ประชาธิปัตย์ 2 ก.ค. นี้

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน วันที่ 24 มิ.ย. 66 เมื่อเวลา 12.00 น. ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายหลังการแถลงข่าวการประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ปี 2566 ต่อข้อซักถามผู้สื่อข่าวว่า ส่วนตัวท่านคิดว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่จะเป็นคนจากภาคใต้ หรือเป็นคนรุ่นใหม่

ความเห็นการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่

นายจุรินทร์ กล่าวตอบว่า ตนไม่มีความคิดเห็นส่วนตัว แต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 พรรคประชาธิปัตย์ จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งก็รวมทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วย ตนมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ ทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับ กติกา ที่พรรคประชาธิปัตย์ปฏิบัติกันมาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีอยู่แล้ว เมื่อมีมติออกมาอย่างไรก็เป็นไปตามมตินั้น

“ส่วนจะเป็นคนรุ่นใหม่ หรือคนบ้านเดียวกันหรือไม่นั้น ตนไม่สามารถตอบได้ อยู่ที่มติของพรรค แต่ตนเชื่อว่าทั้งหมดก็ต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรค หรือตำแหน่งอื่นใดก็ตาม และขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมที่จะเป็นผู้ลงคะแนนเลือก เพราะเป็นวิถีประชาธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งประชาธิปัตย์ได้ใช้วิธีการนี้มาอย่างยาวนาน” นายจุรินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคประชาธิปัตย์จะสนับสนุนพรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลหรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวตอบว่า การที่พรรคประชาธิปัตย์จะมีมติสนับสนุนลงคะแนนในเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นก็ต้องเป็นมติจากที่ประชุม ส.ส.ของพรรค ซึ่งยังไม่มีการประชุมกัน เพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิ่งรับรอง และซึ่งตนก็ได้เชิญ ส.ส. ใหม่มาประชุมที่พรรคช่วงบ่ายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 นี้ ซึ่งก็จะเป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากที่ กกต.ได้รับรอง ส.ส.

ประวัติ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2499 ซึ่งเกิดที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19)
 • ประธานกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณิชย์ และรองประธานคนที่ 2 ในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 8
 • อดีตนายจุรินทร์เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 สมัย (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา 6 สมัย และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 5 สมัย)

ประวัติการศึกษา

 • เริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา จังหวัดพังงา (สอบได้ที่ 1 ของจังหวัด)
 • ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สำเร็จปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (สิงห์แดง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

จุรินทร์

เส้นทางทางการเมืองของนายจุรินทร์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลชวน 1 และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลชวน 2

นอกจากนี้นายจุรินทร์ ยังเคยดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (2 สมัย)

การเลือกตั้ง 

ตั้งแต่การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544 นายจุรินทร์ได้ย้ายไปลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ โดยให้ นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ น้องชายลงสมัคร ส.ส.เขต แทน และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 นายจุรินทร์ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 ในลำดับที่ 4 และได้รับการเลือกตั้ง

ภายหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และมีการจัดตั้งรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวได้ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลเงา หรือ ครม.เงา ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ นายจุรินทร์ ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเงา

ประวัติการทำงานของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548, 2550, 2554, 2562
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ปี 2529 – 2531
 • เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2531
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2532
 • เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2533
 • โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2532 – 2535
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2535[2]
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2537 – 2538
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2539 – 2540
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ปี 2540 – 2543
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2540 – 2543
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2544 – 5 มกราคม 2548
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร ปี 2548
 • รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2546 – 15 พฤษภาคม 2562
 • รัฐมนตรีเงาว่าการกระทรวงพลังงาน
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 20 ธันวาคม 2551 – 17 มกราคม 2553
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 18 มกราคม 2553 – 9 สิงหาคม 2554
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2554 – 2557[3]
 • หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (15 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน)
 • รองนายกรัฐมนตรี (10 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (10 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (2562 -ปัจจุบัน)

นายจุรินทร์ ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ความคืบหน้าศึก เลือกตั้ง 2566 ล่าสุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้ง 66 หลังผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้ ส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อ รวม 25 ที่นั่ง ด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค

การเป็นนักการเมืองของนายจุรินทร์ที่ต้องเจอเรื่องราวมากมาย และอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย ยิ่งต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพื่อฐานเสียงที่มั่นคง นายจุรินทร์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. ที่เก่าแก่ที่สุดคงต้องทำงานอย่างหนักกว่าที่เห็น นอกจากต้องต่อสู้กับพรรคการเมืองต่างๆ ยังต้องมาเจอการแข่งขันกับคนเคยกินข้าวหม้อเดียวกันที่ย้ายไปตั้งพรรคใหม่อีกมากมาย และเหมือนว่าบทบาทของ นายจุรินทร์ ที่เคยประกาศว่า จะเป็นผู้นำอเวนเจอร์สทั้งหลาย ตอนนี้เริ่มกลับกลายเป็นธานอส ที่ดีดนิ้วแล้วทำให้เหล่าฮีโร่ทั้งหลายหายไปกับสายลม แม้แต่กลุ่มที่เคยเป็นพวกเดียวกัน

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ที่มาของบทความ

 

ติดตามอ่านข่าวทั่วไปได้ที่  crescentcity95531.com

สนับสนุนโดย  ufabet369